Högkänslighet

Högkänslighet, eller högkänslig personlighet (HSP), är ett begrepp som används för att beskriva en person som upplever och reagerar på sin omgivning på ett mer intensivt sätt än genomsnittet

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen. Det innebär att 1 av 5 personer föds som högkänsliga, lika många män som kvinnor. Vi är en minoritet men vi är faktiskt ganska många på jorden som är högkänsliga.
Man har även hittat detta karaktärsdrag hos ca 100 djurarter. Med största sannolikhet finns det fler.

  • Är du en person som lätt känner av stämningar och hur andra mår?
  • Dras du lätt med när andra människor och djur mår dåligt?
  • Tycker du ibland att det blir för mycket och behöver dra dig undan?
  • Har du svårt att fokusera med mycket ljud?
  • Är du en empatisk person som ger mycket till andra men glömmer av dig själv?
  • Tycker du det är jobbigt att sitta i kontorslandskap?
  • Har du ett högpresterande jobb, hög stressnivå där dina sinnen går på högvarv?

Då kanske du är högkänslig.

Vi erbjuder coaching till dig som har personlighetsdraget högkänslighet (Highly sensitive person, HSP) eller som tror dig vara högkänslig.
Vi hjälper dig hitta dina inre svar, fördelarna med din högkänslighet, verktyg i vardagen samt att leva ett liv utifrån en enkelhet och glädje i stället för i kamp.
Vår rekommendation är att boka minst 3-5 gånger åt gången då uppföljning och regelbundenhet är viktigt för att förändringen du vill uppnå ska bibehållas och kvarstå.
Har du aldrig provat på coachning tidigare och nyfiken på hur det fungerar är du varmt välkommen att boka en session.

Även du som inte har personlighetsdraget högkänslig och är intresserad av att göra en förändring är såklart välkommen att kontakta Charlotte Malmgren eller Annelie Lovhammar som arbetar med högkänslighet.

Det går att läsa mer om högkänslighet på HSP föreningens hemsida där du även kan göra ett självtest: www.hspforeningen.se