Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en medicinsk tillvägagångssätt som syftar till att förstå och behandla grundorsakerna till sjukdomar, i stället för att bara behandla symtom. Det fokuserar på att identifiera och adressera de underliggande biologiska, genetiska och miljömässiga faktorer som kan påverka en individs hälsa.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Charlotte Malmgren som arbetar med funktionsmedicin.

Individuell behandling: Varje individ betraktas som unik, och behandlingsplaner skräddarsys för att passa den specifika personens behov. Detta inkluderar en omfattande utvärdering av klientens medicinska historia, livsstil, bakgrund och miljömässiga påverkande faktorer.

Fokus på grundorsaker: I stället för att bara behandla symtom strävar funktionsmedicin efter att identifiera och adressera de underliggande orsakerna till sjukdomar. Det kan innebära att analysera kost, tarmhälsa, hormonbalans, näringsbrister och andra faktorer som kan påverka hälsan.

Helhetssyn: Funktionsmedicin tar en helhetssyn på människokroppen och betonar samspelet mellan olika system i kroppen. Det innebär att behandlingar kan involvera flera discipliner, inklusive kost och näring, motion, sömn, stresshantering och andra livsstilsfaktorer.

Användning av avancerade tester och tekniker: För att identifiera underliggande orsaker och skapa en personlig behandlingsplan kan funktionsmedicin inkludera användningen av avancerade laboratorietester och tekniker för att analysera biokemiska, genetiska och andra faktorer.

Klientens engagemang och utbildning: Funktionsmedicin involverar ofta klienten aktivt i sin egen vård. Det kan inkludera utbildning om livsstilsförändringar, kost, och andra faktorer som påverkar hälsa.

Charlotte Malmgren

Cert. Funktionsmedicinsk terapeut
Cert. Kost & Hälsocoach
Dipl. Högkänslighetscoach

Boka funktionsmedicin på:
0766-21 09 54 eller charlotte@e-kliniken.se

Besök gärna Charlottes hemsida: www.ma-ol.se