Osteopati

Osteopaten tar emot och behandlar framgångsrikt de flesta besvär som är kopplade till rörelse. En majoritet av alla människor som söker hjälp hos vården idag dras med långvariga besvär som ofta är kopplade till kroppens rörelseorgan, detta är osteopaten specialist på. Det är därför allt vanligare att först gå till sin osteopat för ett första utlåtande. Med en gedigen högskoleutbildning i ryggen har osteopaten vetskap om att skilja på vilka besvär som kan behandlas och vilka som behöver refereras vidare till den allmänna sjukvården.

Det är vanligt att besvär som under en längre tid behandlats med smärtstillande och/eller muskelavslappnande utan bestående resultat kan avhjälpas med ett fåtal osteopatiska behandlingar.

Osteopaten är väl medveten om kroppens olika vävnader och organsystem och hur dessa hänger ihop för att försörja organismen (den mänskliga kroppen). Därför är osteopati en behandlingsform som ser till hela människan och behandlar kroppen som en sammanhållen enhet. Behandlingarna ämnar underlätta kroppens inneboende självreglerande mekanismer för ökad funktion, hälsa och välmående, både akuta och kroniska besvär kan avhjälpas.

Osteopaten använder främst sina händer för diagnos och behandling, därutöver nyttjar osteopaten vid behov reflexhammare, blodtrycksmanschett, ortopediska test, rörelse test samt lämpliga protokoll för screening av allvarliga patologier. Osteopati är en form av manuell terapi som är utbredd över stora delar av världen och erkänd som en säker och effektiv behandlingsmetod. Helhetssynen på människan och hälsa är central inom osteopatin och vi behandlar både orsak och symptom för att stärka kroppens självläkande förmåga.

Syftet är att stötta dessa inneboende självreglerande mekanismer som hela tiden strävar efter att läka kroppen. Därför anpassas såklart alltid behandlingen efter varje enskild individs specifika situation och kropp. Du kan även få tips och råd gällande ergonomi och eventuella hemövningar, allt för att hjälpa klienten att uppnå en optimal balans med ökat välmående.

Till en osteopat är du välkommen med de flesta typer av besvär då osteopatisk behandling kan hjälpa till vid många olika problem, allt från huvudvärk till tennisarmbåge, krånglig mage och stress.

 • Ryggproblem
 • Huvudvärk, yrsel
 • Nack & axelproblem
 • Ischias
 • Muskel & ledvärk
 • Tennis eller golfarmbåge
 • Menssmärtor
 • Mag & tarmproblem
 • Astma, andningssvårigheter
 • Bihåleproblematik
 • Graviditetsrelaterade rygg och bäckenproblem
 • Stress & stressrelaterade problem
 • Utmattning, utbrändhet
 • Sömnproblem
 • Allmän ohälsa

Osteopatisk behandling kan även ges i förebyggande syfte för att besvär inte ska uppstå, exempelvis vid arbetsrelaterade belastningar eller tidigare skador.

Har du frågor eller funderingar kring dina problem är du välkommen att kontakta oss.


OSTEOPATBEHANDLING
Första gången du besöker oss får du svara på frågor och berätta om din hälsa, din problematik och eventuell sjukdomshistoria. Sedan görs en manuell undersökning där din osteopat tittar på din hållning och olika mönster som kan finnas i kroppen och som kan skapa obalans. Undersökningen utförs stående, sittande och liggandes. Vid behov görs ortopediska tester och blodtrycksmätning.

Efter undersökningen upprättas en behandlingsplan baserat på de orsaker som ligger till grund för din problematik. Detta innebär att varje behandling är unik och kan se olika ut från gång till gång. Du kan också få övningar och råd gällande träning, ergonomi, kost och förhållningssätt.