Om Oss

VÅR IDÉ ÄR INGET NYTT PÅFUND
Att se människan som en helhet med både kropp, sinne och själ utgör viktiga aspekter för hälsa och välmående och är gammal kunskap. Hjälpen som behövs för att uppnå en god hälsa kan se olika ut och vi ser till dig och dina behov oavsett vilken hjälp du behöver och samarbetar över professionsgränserna vid behov.

Vår vision är att driva en nutida klinik med hälsofrämjande fokus och helhetssyn, där terapier finns för både kropp, sinne och själ. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa friskvårdstjänster med effektiva resultat och långsiktig hållbarhet, samt att stärka både enskilda individers och företags resurser för upprätthållandet av en god hälsa.

Kliniken öppnades i december 2013 och ligger belägen vid kajkanten på Eriksberg i gamla industrilokaler med fantastisk utsikt över Göteborgs inlopp. Vi delar byggnaden med bland annat närhälsan, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, rehab och apotek.

VÅRA TERAPEUTER

Våra terapeuter erbjuder akupunktur, ansiktsbehandlingar, coaching/samtalsterapi, fotvård, funktionsmedicin, hudvård, hypnos, högkänslighet, massage, nagelvård, osteopati, brevterapi och psykosyntessamtal.
Vi ser människan som en helhet med både kropp, sinne och själ och sitt sammanhang, där alla delar är viktiga för god hälsa och välmående.