Angelica Ritter

Socionom. Certifierad Hypnos- och samtalsterapeut.

Det känns som att du har kört fast och kommer inte vidare?
Du vill skapa en förändring men vet ej hur alla pusselbitar ska falla på plats?
Du vill möta någon som ser och hör dig utan att döma dig?

Angelica Ritter är utbildad socionom vid Göteborgs universitet. Certifierad samtalsterapeut inom MI motiverande samtal samt KBT Kognitiv beteendeterapi. Livet är inte alltid så enkelt, ibland händer det saker som påverkar oss och då behöver vi någon att samtala med. Någon som ser och hör en och som kan se saker och ting ifrån ett annat perspektiv. I samtal med dig kommer jag att locka fram och väcka din motivation till förändring. Jag är alltid engagerad i mina samtal med den person som jag möter. Det är viktigt för mig att du och jag ska känna en tillit och tro till att våra samtal tar oss framåt. Vi sätter upp ett mål med våra samtal, så att vi under tidens gång kan utvärdera vart vi befinner oss i terapin. Verktyg som jag använder mig av; intervju som en del i att lära känna dig, coping-strategier, KBT övningar – hemuppgifter samt Mindfulness övningar – hemuppgifter.

Min samtalsterapi kan också kombineras med hypnosterapi, för att lösa upp eller hantera problem, besvär eller symtom som sitter på ett djupare plan. Exempelvis om du har varit med om ett trauma eller har en känslomässig blockering, så är kombinerad samtal - och hypnosterapi en bra och effektiv lösning.

Motiverande samtal - MI efter engelskans Motivational Interviewing - är en personcentrerad och guidande samtalsstil, med målet att tydliggöra och locka fram personens egna tankar kring motivation och förändring. KBT, Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, som i korta drag innebär att man arbetar med att förstå och förändra tankar, känslor och beteendemönster. På senare år har även inslag från Mindfulness införlivats i terapin.

Som samtalsterapeut försöker jag alltid att förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. Jag försöker stärka tron på din egen förmåga och möjlighet till förändring. Jag utmanar dig där du behöver utmanas för att komma vidare. Det finns alltid en lösning och tillsammans hjälps vi åt.
En klient berättade; ”Ibland gungar tillvaron och det är som att gå på en trasig Ribb-bro över en djup flod, då någon plötsligt tar tag i din hand och hjälper dig över. Tack Angelica för alla fantastiska samtal och att just Du tog tag i min hand”.

Kontakta mig

Angelica Ritter
Socionom. Certifierad Hypnos- & samtalsterapeut

070-549 79 36
angelica@e-kliniken.se

Besök gärna Angelicas hemsida:
www.harmonymind.se

Boka tid här