Osteopati

Osteopati är en behaglig behandlingsform som ser hela människan som en enhet, där osteopaten använder sina händer för diagnos och behandling. Syftet med osteopatisk behandling är att få kroppen att fungera så optimalt som möjligt och behandlingen anpassas alltid efter just din specifika problematik. Du kan även få tips och råd gällande ergonomi och eventuella övningar.

 

Genom att förbättra kroppens funktion hjälper man kroppen att sträva mot hälsa och välmående, oavsett om det är akuta eller kroniska besvär. Helhetssynen på människan och hälsa är central inom osteopatin och vi behandlar både orsak och symptom för att stärka kroppens självläkande förmåga.

 

Osteopati är en form av manuell medicin som är utbredd över stora delar av världen och erkänd som en säker och effektiv behandlingsmetod.

Osteopatisk behandling hjälper dig att uppnå en optimal balans och ökar kroppens egna självläkande förmåga.

 

 

Vad en osteopat behandlar

Till en osteopat är du välkommen med de flesta typer av besvär då osteopatisk behandling kan hjälpa till vid många olika problem, allt från huvudvärk till tennisarmbåge, krånglig mage och stress.

 

Ryggproblem
Huvudvärk, yrsel
Nack & axelproblem
Ischias
Muskel & ledvärk
Tennis eller golfarmbåge
Menssmärtor
Mag & tarmproblem
Astma, andningssvårigheter
Bihåleproblematik
Graviditetsrelaterade rygg och bäckenproblem
Stress & stressrelaterade problem
Utmattning, utbrändhet
Sömnproblem
Allmän ohälsa

 

Osteopatisk behandling kan även ges i förebyggande syfte för att besvär inte ska uppstå, exempelvis vid arbetsrelaterade belastningar eller tidigare skador.

 

 

Osteopatbehandling, 45 min 750:-/850:-

Första gången du besöker oss får du svara på frågor och berätta om din hälsa, din problematik och eventuell sjukdomshistoria. Sedan görs en manuell undersökning där din osteopat tittar på din hållning och olika mönster som kan finnas i kroppen och som kan skapa obalans. Undersökningen utförs stående, sittande och liggandes. Vid behov görs ortopediska tester och blodtrycksmätning.

 

Efter undersökningen upprättas en behandlingsplan baserat på de orsaker som ligger till grund för din problematik. Detta innebär att varje behandling är unik och kan se olika ut från gång till gång. Du kan också få övningar och råd gällande träning, ergonomi, kost och förhållningssätt.

 

 

Har du frågor eller funderingar kring dina problem  är du välkommen att kontakta oss.