KBT, Kognitiv  beteendeterapi

KBT, KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv beteendeterapi, KBT är ett samlingsbegrepp för en mängd olika effektiva metoder för att hjälpa dig till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. En gemensam nämnare är att du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående. I behandlingen får du även hjälp att titta närmare på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare. Du får ta ut din riktning i livet och lära dig att ta steg som leder dig ditåt, samtidigt som du lär dig strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen. Behandlingsmetoderna kan utgå från en persons problem och upplevelse som vid individualterapi eller från flera personers som vid par- och familjeterapi.

 

Första samtalet är ett kartläggande samtal där du/ni får beskriva situationen och vad du/ni vill ha hjälp med.

 

 

INDIVIDUELLT SAMTALSSTÖD FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA, 45 MIN 750: –
Du som behöver prata med någon om din situation eller märker att du har problem som inte går över av sig själv. Det kan vara frågor kring låg självkänsla och självkritik, höga prestationskrav, livskriser, relationer, nedstämdhet eller oro. Du kanske har hamnat i ett mönster du vill bryta. Vi utgår från din unika situation.

 

PARTERAPI, 75 MIN 1200: –
Det är oundvikligt att par med tiden möter problem. Det kan handla om kommunikationssvårigheter, konflikter i vardagen eller olika värdegrunder. Målet med terapin är att hitta förhållningssätt som fungerar långsiktigt.

 

FAMILJEBEHANDLING, 45 MIN, 750: –
Många föräldrar känner en stor oro för sina barn men vet inte hur de ska nå fram eller hur de ska hitta tillbaka till varandra som familj. För familjer med barn/ungdomar i åldern 13–18 där det finns relations- och kommunikationssvårigheter eller riskbeteende.

 

FÖRÄLDRASTÖD, 45 MIN, 750: –
Känner du dig vilsen i din föräldraroll och behöver stöd?

 

STÖD VID UMGÄNGESTVISTER (MEDLING), 45 MIN, 750: –
För föräldrar som vill ha stöd i att komma överens i frågor kring barnen vad gäller tex vårdnad, boende och umgänge. Vi börjar med en tid individuellt för var och en av föräldrarna.

 

Stödet kan också handla om att en förälder behöver stöd då den upplever att den andre föräldern försöker förhindra barnet från umgänge.

 

SAMTALSBEHANDLING VID MISSBRUK, 45 MIN 750: –
Vill du förändra dina alkoholvanor? Kognitiv beteendeterapi rekommenderas av Socialstyrelsen som en behandlingsform vid missbruk. Behandlingen bygger på samarbete och vi börjar med att kartlägga ditt beteendemönster kring alkohol.

 

SAMTALSBEHANDLING VID SPELBEROENDE, 45 MIN 750: –
Har du svårt att kontrollera ditt spelande trots negativa konsekvenser såsom problem med relationer, ekonomi och arbete? Det är vanligt att personer som har spelproblem inte söker hjälp förrän de negativa konsekvenserna blivit så pass allvarliga att de hamnat i en kris.

 

ANHÖRIGSTÖD, 45 MIN 750: –
Anhörigstödet vänder sig till dig som är anhörig till någon som har problem med alkohol, narkotika, droger eller spel. Som anhörig lever man ofta under stark stress och oro och den egna livskvalitén kan ha påverkats negativt. CRAFT är en KBT-baserad metod som förutom att påverka den anhöriges välbefinnande ofta leder till att minska den närståendes beroende.

 

 

För mer information kontakta Lena på 0702-463648, lena@e-kliniken.se

Har du frågor eller funderingar kring dina problem  är du välkommen att kontakta oss.