Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning skapar insikt om hur livsstilen påverkar hälsan samt att se möjligheter att förbättra sin livsstil och behålla en redan bra livsstil.

Hälsoprofilbedömning omfattar:

* frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser

* mätning av längd, vikt och blodtryck

* konditionstest på cykel

* ett hälsofrämjande och motiverande samtal

Har du frågor eller funderingar kring dina problem  är du välkommen att kontakta oss.