lena-wiklund-e-kliniken-terapeut

Lena Wiklund

Socionom och KBT-terapeut

Lena Wiklund är socionom och utbildad KBT-terapeut. Hon har över 30 års erfarenhet av att stötta både ungdomar och vuxna.

 

Lena har erfarenhet och kompetens att arbeta med:

  • Individuellt samtalsstöd för unga och vuxna
  • Parterapi
  • Familjebehandling
  • Föräldrastöd
  • Stöd vid umgängestvister (Medling)
  • Samtalsbehandling vid missbruk
  • Samtalsbehandling vid spelberoende
  • Anhörigstöd

 

Första samtalet är ett kartläggande samtal där du får beskriva din situation och vad du vill ha hjälp med.

Kognitiv beteendeterapi, KBT är ett samlingsbegrepp för en mängd olika effektiva metoder för att hjälpa dig till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. En gemensam nämnare är att du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående. I behandlingen får du även hjälp att titta närmare på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare i livet. Du får lära dig att ta steg mot dina mål och ta ut din riktning i livet, samtidigt som du lär dig strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit. Behandlingsmetoderna kan utgå från en persons problem och upplevelse som vid individualterapi eller från flera personer som vid par- och familjeterapi.

Lena Wiklund

0702-46 36 48

lena@e-kliniken.se

Utbildningar

Familjebehandling KBT

Sverigehälsan Malmö 2019

Acceptance and Commitment Therapy

Psykologpartners AB, 2017

Integrativ Behavioral Couple Therapy

Parterapi
KBT-gruppen Göteborg, 2016

Community and Reinforcement Family Training

Anhörigbehandling
CPF Stockholm, 2015

Mindfullness Relapse Prevention

Missbruksbehandling
Capio Maria Stockholm, 2014

Återfallsprevention

Missbruksbehandling
SKL Stockholm, 2010

Motiverande Samtal

Beacon Stockholm, 2009

Grundläggande Psykoterapiutbildning i KBT

”Steg 1”
Psykologpartners AB Malmö, 2007

Behandling vid Spelberoende

Folkhälsoinstitutet, 2004

Handledarutbildning

Institutet för familjeterapi, 1997

Familjeterapi

Göteborgs socialpsykologiska institut, 1997

Lösningsfokuserad Terapi

Familjeterapiteamet Danderyds sjukhus, 1994

Grundläggande Psykoterapiutbildning på Psykoanalytisk Grund

Steg 1
Göteborgs Universitet, 1991

Socionomexamen

Göteborgs Universitet, 1985