Våra Terapeuter

Hos oss möter du kvalificerade och engagerade terapeuter som hjälper dig till bästa hälsa
Alla vår terapeuter innehar behandlingsskade- och ansvarsförsäkring
  • Sofia Börjesson

    Sofia Börjesson Psykosyntes

    Sofia är psykosyntesterapeut under utbildning och läser femte året på terapeutlinjen på psykosyntesinstitutet i Göteborg. Hos henne kan du få…

    Läs mer