VåraTjänster

Hälsa och välmående - hela livet

Meditation & Mindfulness

Meditation & Mindfulness

Både meditation och mindfulness ökar vår medvetna närvaro i nuet, vilket är ett fantastiskt redskap vid all utveckling, så väl som för enskilda individer och personlig utveckling samt för personal- och ledarutveckling. Detta är ett av de mest effektiva verktygen när det gäller att hantera stress och bli mer medveten här och nu.

  • Medveten närvaro
  • Effektivt verktyg mot stress
  • Hantera livets upp- och nedgångar

Välkommen att kontakta oss på info@e-kliniken.se eller 031-389 02 50 för bokning och mer information