VåraTjänster

Hälsa och välmående - hela livet

Massage

Massage

Vi erbjuder olika former av massage som används för att behandla hållningen/smärtor/ont/stelheter/obalanser/dålig cirkulation i kroppen.
Varje behandling uformas och anpassas just efter dina behov.

Vid infektioner och/eller feber ska man dock avstå från massage.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss, tveka aldrig att fråga din terapeut eller framföra din önskemål inför din behandling.

  • Behandling av spända och stela muskler
  • Triggerpunkter & bindvävsmassage
  • Ökad cirkulation och rörlighet
  • Avkoppling och ökat välmående, effektivt mot stress
Den svenska klassiska och den medicinska massageterapin är en djupgående massage där olika grepp och tekniker används för att behandla spända och stela muskler, triggerpunkter och muskelvärk av olika slag.
En massagebehandling innefattar undersökning där vi diskuterar ditt symptom, problem, hur det ter sig, var det kommer ifrån samt orsak.​​

Medicinsk massage terapi/ Djupgående massage behandling
400kr/30 min
Detta är en mer centrerad behandling av ett speciellt område. Tex. Nackspärr, spända axlar, smärta i ett enda område. Behandlingen består av massage och triggerpunktsbehandling.

​​Medicinsk massage terapi/ Djupgående massage behandling
550 kr/ 45 min
Behandlingen är en blandning av djup massage, stretching, triggerpunktsbehandling och sen ingår tips och råd för vad man man kan göra för att minska besvären man har.

​​Medicinsk massage terapi/ Djupgående massage behandling
690 kr/ 60 min
Behandlingen är en blandning av djup massage, stretching, triggerpunktsbehandling och sen ingår tips och råd för vad man man kan göra för att minska besvären man har.

​​Medicinsk massage terapi/ Djupgående massage behandling
850 kr/ 75 min
Behandlingen är en blandning av djup massage, stretching, triggerpunktsbehandling och sen ingår tips och råd för vad man man kan göra för att minska besvären man har.

​​Medicinsk massage terapi/ Djupgående massage behandling
990 kr/90 min
Behandlingen är en blandning av djup massage, stretching, triggerpunktsbehandling och sen ingår tips och råd för vad man man kan göra för att minska besvären man har.

Förutom smärtlindring och djup avslappning så ger massagen en minskning av stresshormoner i kroppen, vårt ”lugn & ro” hormon oxytocin och endorfiner ökar, samt blodcirkulationen och immunförsvaret förbättras. Regelbunden massage ger dig bättre rörlighet och ett ökat välmående.

Den medicinska massageterapin går ännu lite djupare där terapeuten  vid behov gör ortopediska tester och undersökningar för att utreda om någon bakomliggande skada kan vara orsaken. Här får du även tips och råd om vad du själv kan göra för att hålla problemen borta, ofta i form av övningar eller stretching i kombination med regelbunden behandling.

30-90 min / 400-990 kr

Taktil massage är en svensk massagemetod som består av en mjuk, lugn och följsam beröring.
Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Den taktila massagen är mycket effektiv mot stress, smärta och ångest och ger smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att stimulera utsöndring av hormonet oxytocin – det så kallade ‘må-bra-hormonet’.
Taktila massage är ett bra alternativ för personer med olika typer av stress-reaktioner och personer med FMS ( Fibromyalgi syndrom ). Taktil massage kan vara väldigt effektiv vid långvariga kroniska smärttillstånd.
75 min / 850 kr

Effekter vid bindvävsmassage:
– Bra vid ärrbildning t ex efter skada eller operation
– Hjälper till att rensa ut slaggprodukter
– Minskar muskelspänningar
– Förbättrar immunförsvaret
– Ökar blodcirkulationen
– Aktiverar lymfcirkulationen
– Bra mot celluliter

Longering
I longering arbetar man med muskeln i ett lätt uttöjt läge och gör effleurage liknande drag (strykningar) för att successivt och långsamt förlänga muskeln.
Denna teknik löser spänningar och ger muskeln en ökad töjbarhet och elasticitet. Lämplig behandlingsmetod för stela och förkortade muskler.

Muskulering/Avancerad muskulering
Muskulering kombinerar undersökning, behandling och träning till en helhet. Med hjälp av frågor, kroppsläsning och diverse tester, såsom muskelfunktionstester och palpationstester, kan man avgöra vad som skall behandlas hos patienten.
En massageterapeutisk behandlingsmetod för dig som har obalans i muskulaturen, med snedbelastning och spända/korta/svaga muskler som följd.

Triggerpunktsbehandling
En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där fler muskelceller har en förhöjd spänningsgrad,så kallade mikrokramper. Detta orsaker dålig blodcirkulation och området blir extra tryckkänsligt.
Triggerpunkt ömmar vid tryck. Punkten kan smärta i området eller stråla till sitt specifika utstrålningsområde,som kan ligga långt ifrån den ömma punkten. Triggerpunktsbehandling är en smärtsam behandling men efteråt upplever man mjukhet och avslappning.
Du som tränar mycket eller idrottar är triggerpunksbehandling bra alternativ för att få bort smärta och stelhet.

Strain & Counterstrain
Man arbetar här med att lura nervsystemet att sluta sända fel signaler till vissa muskler som gör att muskeln spänns. Man överdriver därför eventuella felställningar och försätter då muskeln i ett viloläge där den får vara i 90 sekunder för att därefter försiktigt lägga tillbaka muskeln i dess rätta position. Nervsystemet luras då att inte längre skicka de inkorrekta signalerna till muskeln.
Inom denna metod använder man även så kallade tenderpoints (tp) som påvisar en leds dysfunktion. När man utför denna behandling lägger man på ett tryck på den ömma tp:n och försätter den sedan i ett viloläge där den inte längre gör ont. Sedan håller man kvar i denna position i 90 sek och lägger därefter tillbaka tp:n i dess utgångsläge och upptäcker då att smärtan antingen har avtagit eller försvunnit helt.

Taktil massage
Taktil massage är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Den taktila massagen ger smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att stimulera utsöndring av hormonet oxytocin – det så kallade ‘må-bra-hormonet’.
Är en mjuk massagebehandling som har i syfte att verka muskelspännings lösande.Ett bra alternativ för personer med olika typer av stress-reaktioner  och personer med FMS ( Fibromyalgi syndrom ).

Revolving
En strukturell myofasciell behandlingsteknik. Denna strukturella myofasciella massage upplevs som mycket behaglig samtidigt somden effektivt löser upp spänningar i kroppen. Huvudsyftet med en Revolvingbehandling är att genom att släppa på spänningar i muskler och fascior (muskelhinnor). Kroppens muskelhinnor har en funktion av stabilisering och formgivning åt muskulaturen samt ser till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra. Vid skador och inaktivitet styvnar dessa hinnor och försämrar musklernas arbetsförmåga och flexibilitet. Revolvingbehandling ökar muskelhinnornas flexibilitet och tillåter därmed musklerna att arbeta till sin fulla potential.
·        Återskapar korrekta rörelsemönster och balans i kroppen
·        Motverkar slitage på leder, muskler och ligament
·        Minskar smärta,förbättra prestation och öka välmåendet

Koppningsmassage
Med hjälp av silikonkoppor skapas ett vakuum som suger upp huden. Detta påverkar bindväven i muskler och underhud och blodgenomströmningen till hud och muskler ökar. Koppning är när massören för koppan över ett område och det är en djupgående metod.
Effekter vid koppningsmassage:
·         Bra vid ärrbildning t ex efter skada eller operation
·         Hjälper till att rensa ut slaggprodukter
·         Minskar muskelspänningar
·         Förbättrar immunförsvaret
·         Ökar blodcirkulationen
·         Aktiverar lymfcirkulationen
·         Bra mot celluliter

Boka tid