Anu Maria Kallio

Osteopat stunderande maj 2019

Anu Maria Kallio
Anu Maria ​läser tredje år​et på Skandinaviska Osteopathögskolan och ​är sedan tidigare diplomerad massör. Hos Anu Maria kan du​ därför få hjälp ​med ​vardagliga besvär, ​så som spänningshuvudvärk​, ryggont och musarm, ​därutöver kan du också få hjälp med olika typer av idrott​sskador ​så som löparknä, tennis- och golfarmbåge.
Anu Maria ​har en problembaserad ​approach vilket innebär att behandlingen ​utformas med beaktande av faktorer så som kontaktorsak​, patientens förutsättningar, kroppstyp och målsättning. Personcentrerad vård ​betyder allt ​för ett effektivt tillfrisknande, därför kan du vara säker på att du hos Anu Maria får en behandling som passar just dig! Kroppen har en utmärk förmåga att läka sig själv men ibland ​behöver den få lite hjälp ​på traven och för det är den manuella behandlingsformen ​ett icke-invasivt ​och framgångsrikt verktyg! Det finns många olika behandlingsmetoder ​inom den manuella terapin, vilka Anu Maria använder sig av ​anpassas utifrån enskild patient och kan innefatta massage, ​triggerpunktsbehandling, mjukdelsbehandling, bindvävsmanipulation, kraniosacrala tekniker och ledartikulation med mera.

 

Anu Maria når du på telefon 0764-135225, anumaria@e-kliniken.se, eller via boka-tid knappen nedan.

Boka tid

Utbildningar

Utbildning pågår:
BSc of Health Care, Skandinaviska Osteopathögskola, 2015- (2019)
Diplomerad massör 2016