Annelie Christensson

Psykosyntesterapeut under utbildning

Annelie Christensson

Annelie är psykosyntesterapeut under utbildning och läser tredje året på terapeutlinjen vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Psykosyntesterapin erbjuder flera tekniker att möta utmaningar i livet, såsom samtal, visualisering, bild och rörelse, baserat på varje människas unika behov. Psykosyntesen är en relationell terapiform som ser till hela människan, både bakgrund och potential. Hos Annelie kan du få stöd i att närma dig motgångar, under förändringsfaser i livet eller om du längtar till en fördjupad självkännedom.

Annelie är även utbildad dramapedagog med flerårig erfarenhet inom förskole- och skolverksamhet både i Sverige och utomlands. Hon har stort intresse för personlig utveckling och kommunikation.

Annelie når du på telefon 070-9575912, Annelie@e-kliniken.se eller via boka-tid knappen nedan.

Boka tid

Utbildningar

Diplomerad psykosyntesterapeut

Psykosyntesinstitutet Göteborg, 2015-

Filosofie kandidatexamen med inriktning Dramatik
Göteborgs Universitet, 2000-2004

Dramapedagogik
Högskolan Borås, 2001

Hälsopromotion
Högskolan Trollhättan/Uddevalla, 2002